| 0 comments ]

Unimal atau Universitas Malikussaleh didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudera Pasai pertama, yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya Sultan Malikussaleh. Kerajaan Islam Samudera Pasai dalam sejarah tercatat sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara, merupakan pusat Pendidikan Islam dan Ilmu Pengetahuan ternama yang mewariskan semangat pejuang bagi generasi penerusnya dalam mengembangkan agama Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang telah menghasilkan Syech (Guru Besar) dan ilmuan lainnya. Sehingga kecemerlangan pemikiran mereka pada saat itu telah memberi dampak besar pada Era Kemakmuran dan Kejayaan, suatu Negeri Indah, Adil, dan Makmur yang Diridhai Allah SWT. Perguruan Tinggi Negeri ini termasuk PTN Snmptn yang membuka jalur undangan untuk tahun akademik 2012/2013.

Snmptn Undangan Ptn 2012Untuk Pendaftaran Snmptn Undangan Ptn 2012 silakan klik disini (mulai 1 Februari hingga 8 Maret 2012)
Profil Ptn
Peminat Daya dan Tampung Snmptn Undangan Ptn
Latihan Soal UN 2012 dengan Pembahasannya
Pengumuman Snmptn Undangan Ptn 2011
Akreditasi Ptn
Beasiswa Ptn
Sedangkan untuk Pendaftaran Snmptn Tulis Ptn 2012 silakan klik disini (mulai 11 Maret - 30 Mei 2012)
Latihan Soal Snmptn 2012

0 comments

Post a Comment